ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση "Διδακτορικού Διπλώματος στη Νοσηλευτική"

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής αποσκοπεί αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της Νοσηλευτικής επιστήμης, της εκπαίδευσης αυτής και των εφαρμογών της.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος  έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Οι κάτοχοι Πτυχίου Νοσηλευτικής και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νοσηλευτική ή σε συναφές με τη Νοσηλευτική αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα της αλλοδαπής
  2. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Γ2.

 

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνονται δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης, εφόσον ικανοποιούν συνδυαστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο υποψήφιος να διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο συνίσταται σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και οτιδήποτε σχετικό ή ανάλογο, β) Να περατώσει έναν αριθμό επιπρόσθετων μαθημάτων, τα οποία θα ορίζονται κατά περίπτωση από τη συνέλευση του τμήματος στο πλαίσιο του Π.Π.Σ ή των Π.Μ.Σ. του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου.

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ημερομηνίες από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και εξετάζονται από τη συνέλευση του τμήματος 3 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο, Μάρτιο, Ιούλιο εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών).

 

Βλ. σχετικά τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία.

 

Επισκέπτες

Today154
Total2128641
1
Online

     

Φορείς

   

Επικοινωνία

+30 26510-50771
+30 26510-50713
+30 26510-50733 (FAX)
 

4o χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων-Αθηνών
Ιωάννινα, 45500
 
 
email        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
     NursingApp