Πολιτική Ποιότητας

Όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί η δυνατότητα   διαμόρφωσης και εδραίωσης μιας σημαντικής θέσης στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την αριστεία, σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό επίπεδο.

Ως βασικοί άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζεται η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΣ) έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι:

 • Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατάλληλων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.
 • Συστηματική βελτίωση των διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας
 • Ενίσχυση της παραγωγής, της απόκτησης και της διάχυσης υψηλής γνώσης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ευρηματικότητα και καινοτομία.
 • Ενίσχυση της αριστείας, της αναγνώρισης, και της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Νοσηλευτικής:  

 • Διαμορφώνειένα ΠΠΣ με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα, σε πλήρη συνδυασμό θεωρητικής προσέγγισης, ερευνητικού σχεδιασμού , και πρακτικής/κλινικής εξάσκησης.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλες μορφές παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών εκπαίδευσης, όπως διαμόρφωση τμημάτων με αναλογία φοιτητών –διδασκόντων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ,ώστε να αποκτηθούν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών
 • Διαμορφώνει κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές , ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση τηςεπιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών
 • Εκπαιδεύει τους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την αξία διασφάλισης της ποιότητας, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη τηςπροσωπικότητάς τους στη βάση παραδεκτών ηθικών και κοινωνικών αρχών και αξιών.
 • Δημιουργεί ένα περιβάλλον ακαδημαϊκού ήθους και ελευθερίας στην έκφραση γνώμης, με ανοχή στηνετερότητα και τη διαφορετική άποψη και με σεβασμό στον άνθρωπο, τις συλλογικές εκφράσεις και ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ευρηματικότητα, την καινοτομία και πρωτοβουλία.
 • Προωθεί την ανοχή στη διαφορετικότητα προσώπων και απόψεων. Κρίνει ως ανεπίτρεπτη την άσκησηοποιασδήποτε συμβολικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε εκτροπή από τη μαθησιακή σχέση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Ασκεί τις δραστηριότητες του με τρόπο, ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη.
 • Δίνει έμφαση έρευνα, με στόχο την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών συνιστώντας πόλο καινοτομίας.
 • Ενισχύει τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, όπως και τις συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τόσοτου εσωτερικού όσο και του εξωτερικού
 • Ενισχύει τη φοιτητοκεντρική μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης και διάδρασης φοιτητή και διδάσκοντα, την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, και την καλλιέργειας υποστηρικτικού περιβάλλοντος γιαδιάλογο και διαλεκτική, ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες φροντίδας με ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
 • Μέσω της φοιτητοκεντρικής μάθησης βελτιώνει τις επιδόσεις των φοιτητών, μειώνει το ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και ενισχύει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδώντων φοιτητών
 • Δημιουργεί τους μηχανισμούς υποστήριξης των φοιτητών μέσω παροχών φοιτητικής μέριμνας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης.
 • Στοχεύει στη επίτευξη αριστείας στην εκπαίδευση, μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου προπτυχιακώνσπουδών.
 • Λαμβάνει αποφάσεις στα συλλογικά του όργανα με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης,σεβόμενο την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 • Προσηλώνει στον στόχο της εξωστρέφειας του Τμήματος και της συνεισφοράς του στην προαγωγή της Υγείας και της φροντίδας των τοπικών κοινωνιών και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξηςευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • Αξιοποιεί το δίκτυο των αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία ενίσχυσης των ακαδημαϊκών στόχων και κοινωνικών στόχων του,
 • Επιδιώκει την διεθνοποίηση του Τμήματος μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτή διαμορφώνεται και επιτυγχάνεται μέσα από διεθνείς ερευνητικές και επιχειρησιακές συνεργασίες.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος εφαρμόζονται στο επίπεδο Τμήματος και με την κατά περίπτωση απαιτούμενηεξειδίκευση και εξατομίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος υπόκεινται σε διαρκή ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ.

Επισκέπτες

Today172
Total2128659
3
Online

     

Φορείς

   

Επικοινωνία

+30 26510-50771
+30 26510-50713
+30 26510-50733 (FAX)
 

4o χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων-Αθηνών
Ιωάννινα, 45500
 
 
email        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
     NursingApp