Ανακοινώσεις - Μαθήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εξ΄αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Διεθνής Νοσηλευτική (Απόκτηση πτυχίου ΠΕ) θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25/11/2020, στις 10:30 π.μ. και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Για τη διδασκαλία θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft Teams.  Αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για τις ανάγκες των διαλέξεων του μαθήματος έχει δημιουργηθεί ομάδα (team) με το όνομα ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. Η διαδικασία εγγραφής στην ομάδα είναι αυτή που αναφέρεται στον Οδηγό «Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του Microsoft teams» (κεφάλαιο 6). Ο κωδικός του μαθήματος που θα σας ζητηθεί, για το μάθημα είναι r6m6tc4

Η Διδάσκουσα,

Ελπινίκη Λαΐου

Εmail επικοινωνίας: elaiou@uoi.gr

Επισκέπτες

Today719
Total1393420
7
Online

     

Φορείς