Ανακοινώσεις - Μαθήματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη με αριθμ. 47η/ 18-02-2021   Συνεδρίαση της αφού εξέτασε το με αριθμ. πρωτ. 11803/08-02-2021 υπόμνημα των φοιτητών με θέμα: « Συγχώνευση εξαμήνων Μεταβατικού Έτους για τη λήψη Πτυχίου Π.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν γίνεται αποδεκτό . Τα επτά (7) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου Π.Ε. θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) εξάμηνα, διότι οι ώρες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν κατανεμηθεί, προγραμματιστεί και καθοριστεί σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανά εξάμηνο διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος από την αρχή του ακαδ. έτους 2020-2021.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής

                                                                                             Δρ. Σταυρούλα Τσιάρα

 

 

Επισκέπτες

Today351
Total1434249
26
Online

     

Φορείς