Ανακοινώσεις - Μαθήματα

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών - Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε.

Δείτε τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

 

Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία (22-29 Σεπτεμβρίου 2017), αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 3 για κάθε κατηγορία του άρ. 1.

 

 

Επισκέπτες

Today83
Total1387505
1
Online

     

Φορείς