Ανακοινώσεις - Μαθήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 213164/Ζ1/05-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ των ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 158978/Ζ1/30-09-2016 ( ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. σχετικά με « Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καθώς και την με αριθμ. 164061/Ζ1/02-10-2017 Εγκύκλιο «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018» , να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από την Παρασκευή 08/12/2017 έως και Παρασκευή 15/12/2017, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Νοσηλευτικής

Επισκέπτες

Today440
Total1434338
18
Online

     

Φορείς